بعد از این که کارت ها توسط دیلر برهم زده شد، نوبت به پخش کردن کارت می رسد، دیلر یک کارت رو به بالا و یک کارت رو به پایین بر روی میز قرار می‌دهد ، بعد از آن دسته ی کارت را به کاملا کنار می گذارد، در مرحله بعد نوبت شرط بندی و قرار دادن سرمایه توسط کاربر است. بعد از این که کارت ها برای بازیکن انداخته شد نوبت سرمایه گذاری بازیکن است. اگر پیش بینی کاربر درست باشد، هر چه در پات وجود دارد را کاربر خواهد برد در غیر این صورت کاربر مبلغی که در بازی گذاشته است را از دست خواهد داد. در بازی متناسب به کارتی که نشان داده می شود ، بازیکن باید حدس بزند که کارت رو به پایین بالاتر از کارت رو به بالا است و یا خیر. وقتی حدس زدن تمام شد ، دیلر کارت رو به پایین را رو می کند و به افراد دیگر نیز این کارت را نشاند می دهد. وقتی پیش بینی درست باشد ، بازیکن برنده خواهد شد و قادر است دو برابر یا جمع آوری برنده را انتخاب کند. و هنگامی که پیش بینی نادرست باشد ، بازیکن می‌بازد.

بت ناب سرگرمی های تمام نشدنی در معتبرترین سایت شرط بندی فارسی