در بازی اسنوکر ۲۱ عدد توپ وجود دارد که ۱۵ تا از آن‌ها قرمز و یک امتیازی است. ۶ تا از توپ‌ها رنگی است و به ترتیب توپ زرد ۲  امتیاز، توپ سبز ۳  امتیاز، توپ قهوه‌ای ۴ امتیاز، توپ آبی ۵  امتیاز، توپ صورتی۶  امتیاز و توپ مشکی  ۷  امتیاز دارد.

نحوه کسب امتیاز ابتدا پاکت کردن توپ‌های قرمز و بعد، توپ‌های رنگی با ترتیب صعودی امتیاز هر کدام است که به صورت نوبتی توسط هر بازیکن انجام می‌شود. بازیکن بعد از زدن هر توپ قرمز مجاز به زدن یک توپ رنگی خواهد بود و حداکثر امتیازی که یک بازیکن می‌تواند به دست آورد ۱۴۷ امتیاز است.

برنده فریم چه کسی است ؟  

برنده فریم کسی است که بیشترین امتیاز را کسب کند.

برنده بازی چه کسی است؟

برنده بازی کسی است که بیشترین یا تعداد مشخصی فریم را برده باشد.

برنده مسابقه چه کسی هست؟

برنده مسابقه کسی است که بیشترین بازی را برده باشد و یا امتیاز تجمعی آن بیشترین باشد.

بت ناب معتبرترین سایت شرط بندی و کازینو فارسی