پیک اند رول یک نوع پوشش است که در آن 2 بازیکن اصلی دخالت دارند. بازیکنی که توپ را در اختیار دارد و بازیکنی که برای او پوشش  را انجام می دهد.

آمورش

یک بازیکن در محل قوس بالا جایگیری کرده و با توپ بسکتبال شروع می کند.

بازیکنی که در قسمت بال قرار دارد شروع به حرکت می کند تا پیک اند رول را برای او انجام دهد.

بازیکن صاحب توپ باید به دنبال موقعیت گل باشد. بازیکنی هم که پوشش را برای او انجام داده است، باید به طرف سبد بچرخد و در صورتی که به اون نیاز شد آماده دریافت پاس آماده باشد.

بت ناب معتبرترین سایت شرط بندی فارسی