شرط بندی روی دارت ممکن است برای برخی از افراد یکنواخت به نظر برسد، اما اگر نگاه دقیق تری به آن داشته باشید، متوجه می شوید که اینطور نیست. در واقع، بسته به دانش افراد و اطلاعاتی که در زمینه شرط بندی دارند موضوع متفاوت خواهد شد. 

به ویژه اینکه افراد هنگام شرط بندی از تکنیک های خاص شرط بندی و روش های مختلفی که وجود دارد، آگاهی داشته باشند. در ادامه به این موضوعات پرداخته ایم. 

شرط بندی در مسابقه: این یک روش ساده و قابل درک است، به این صورت که روی فرد برنده شرط بندی می کنید. همینطور می توانید روی امتیاز نهایی و لگ های مختلف بازی است. یکی از مثال های شرط بندی امتیاز نهایی این است که امتیاز 180، حداکثر امتیاز با 3 پرتاب دارت در یک مسابقه وجود دارد. 

شرط بندی مستقیم: این روش ساده ترین نوع شرط بندی است که بر روی برنده فینال مسابقات میتوانید شرط بندی کنید. 

شرط‌ بندی اوِر/ آندِر: در مسابقات دارت میتوانید روی گزینه های مختلف مثل تعداد ست ها شرط بندی کنید. برای مثال، اگر در مسابقه ها روی کل ست “بیشتر از 4.5” شرط بندی کنید، اگر مسابقه با پنج ست یا بیشتر به پایان برسد شما برنده مسابقه خواهید بود. در صورتی که مسابه با چهار ست یا کمتر از آن به اتمام برسد، شرط خود را از دست داده اید. 

شرط بندی هندیکپ: شرط بندی هندیکپ در دارت هم امکان پذیر است. یک مثال معمولی این است که روی این شرط بندی کنید که ون گرون با هندیکپ -2.5 در یک مسابقه پنج ست برنده خواهد شد. در صورتی که ون گرون بازی را با نتیجه 3-0 برنده شود، شما برنده شرط بندی خواهید بود. 

پادشاهِ اوچه: یک نوع جالب شرط بندی، پادشاه اوچه است. این شرط بندی به بازیکنانی که تسلط کامل بر مسابقه دارند، اشاره دارد. یعنی بازیکن برنده بازی است، بالاترین پرداخت به همراه بیشترین امتیاز 180 را به دست آورده است. این نوع شرط‌ بندی شانس بالایی دارد و معمولاً زمانی که علاقه زیادی وجود داشته باشد، صورت خواهد گرفت. 

بیشترین 180: 180 حداکثر امتیازی است که یک بازیکن می تواند با پرتاب سه دارت به دست بیاورد. این شرط بندی حول محور تعداد حداکثر امتیازات می چرخد.