ضربات بد یکی از بخش های اجتناب ناپذیر در پوکر هستند، پس لازم است برای آنها خود را آماده کنید. اگر در بخش اول با ما همراه بوده اید با ضربات بد و تکنیک های ضروری آن آشنا  شده اید.

در این مقاله می خواهیم به 3 تکنیک دیگر اشاره کنیم که لازم است این مهارت ها را در خود تقویت کنید.

روی موارد مهم تر تمرکز کنید

همیشه قبل از اینکه وارد کازینو شوید یا برنامه های پوکر را باز کنید، ذهن خود را برای بد بیت ها و کولرها (Coolers) آماده کنید. قبل از اینکه بازی پوکر را آغاز کنید بدانید که ضربه های بد رخ خواهند داد اما در بلندمدت تاثیر زیادی نخواهند داشت. 

تمرکزتان را روی خوب بازی کردن مخصوصا در پوزیشن های خوب بگذارید. موقعیت هایی که در آن بهترین بازیکن برای برنده شدن چیپ ها هستید و سعی کنید از اشتباهات بزرگ اجتناب کنید.

هیچوقت نمیتوانید به شکل ایده آل بازی کنید اما همیشه میتوانید از حریفان خود بهتر عمل کنید. این یعنی موفقیت در بلند مدت، موفقیتی که هیچ بدشانسی نمیتواند جلوی آن را بگیرد. توجه زیاد به ضربات بد باعث میشود باخت های خود را تعقیب کنید و احساس کینه توزی ضربه زدن به حریف ها در شما شکل بگیرد. 

در یک جلسه، دست های خود را بررسی کنید

بازیکنان حرفه ای پوکر هربار که با ضربات بد روبرو میشوند، با خودشان جلسه می گذارند و در آنجا سعی میکنند دست هایی که از دست داده اند را بررسی کنند.

این جلسات یک فایده بزرگ دارد، این که میتوانید با اشتباهاتی که هنگام بازی با دست ها انجام داده اید مواجه شوید یا به این نتیجه برسید که بهترین خود بوده اید.

در هر صورت، می توانید نقاط ضعف خود را پیدا کنید و بازی های آینده خود را بهبود دهید یا اینکه حتی ممکن است به این نتیجه برسید که از کنترل شما خارج است.

زمانی که دست ها به پایان میرسد و متوجه میشوید که هیچ اشتباهی نداشته اید، احساس فوق العاده ای خواهید داشت و حتی اشتیاق تان برای بازی های بعدی هم بیشتر خواهد شد.

حفظ یک بانک سالم

ضربات بد آسیب میزنند اما این وظیفه شماست که آسیب آنها را کاهش دهید. نوع بازی شما تعیین میکند که چگونه با واریانس های مختلف روبرو شوید و چقدر سرمایه در اختیار داشته باشید. 

اگر سبک بازی می کنید، باید سرمایه شما از خریدتان بیشتر باشد تا در مورد بد بیت ها و کولر های فردی نگرانی نداشته باشید. هیچوقت با خرید های کم بازی نکنید چون هیچ نتیجه ای به جز ضرر به همراه ندارد. 

همچنین قبل از بازی ها مطمئن شوید که ضربات بد برای شما هزینه زیادی نداشته باشد. هر چه سرمایه بزرگتری داشته باشید تاب آوری شما در مقابل بد بیت ها بیشتر میشود و تیلت کمتری را تجربه خواهید کرد.