تنیس یکی دیگر از ورزش هایی است که می‌توان با کمی دقت و مطالعه در آن موفق باشید! در ادامه مطلب با بت ناب همراه باشید.

برنده یا بازنده

این آپشن برای پیش بینی برنده یا بازنده بازی است که با کمی مطالعه و آشنایی با بازیکنان می‌توان انتخاب کرد.

نتیجه دوبل

این آپشن پیش بینی‌ این کـه کدام تنیسور سِت اول را ببرد یا ببازد، سپس برنده یا بازنده بازی شود، است.

هندیکپ آسیایی و بیشتر / کمتر پایان بازی

پیش‌بینی این کـه هر بازیکن با چه اختلافی برنده ست اسـت. سوپر تای بریک در شرط هاي‌ بیشتر / کمتر یک سِت حساب میشوند.

تای_بریک

تای-بریک آخرین گیم سرنوشت ساز برای نتیجه یک سِت در بازی تنیس اسـت.

سوپر تای – بریک

دراین آپشن ، اگر دو تنیسور هر کدام یک سِت برنده شوند، بـه جای سِت سوم، یک گیم سوپر تای-بریک بازی میشود. برنده این گیم برندهه بازیست. سوپر تای-بریک مانند تای-بریک بازی میشود، تنها تفاوتش این است کـه بـه جای ۷ پوینت تنیسور برنده باید ۱۰ پوینت را بـه اختلاف حداقل ۲ پوینت برنده شود.

بت ناب متفاوت ترین سایت شرط بندی در ایران