بازی تخته نرد یک از  بازی های فکری است که متکی بـه برنامه‌ریزی و شانس می باشد. تخته نرد بـه صورت دو نفره انجام می شود، دراین بازی بازیکنان مهره‌ هاي‌ خودرا بر اساس دو عددی کـه بر روی تاس می آید در جهت حرکت عقربه‌ هاي‌ ساعت یا خلاف ان حرکت می‌ دهند و درآخر باید از صفحه بازی خارج کنند. در آخر بازیکنی برنده خواهد بود کـه سریعتر از رقیبش مهره‌ هاي‌ خودش را از زمین بازی خارج کند. اگر بازیکنی چهار دست برنده شود و دست اخر مارس کند به امتیاز یک برنمیگردد

این بازی در بین مردم خاورمیانه و  ساکنان اروپای شرقی بسیار محبوب است.

با بت ناب از شرط بندی و تخته نرد آنلاین لذت ببرید و کسب درآمد کنید