قوانین بازی تومبالا بر گرفته از قوانین بازی بینگو است. در این بازی تعداد ۹۰ توپ شماره‌دار در محفظه‌اي شیشه‌اي در حال چرخش هستند کـه یک بـه یک بـه صورت تصادفی از محفظه خارج می شوند. شـما در بازی تومبالا باید این اعداد رابا کارت‌هایي کـه روی ان شرط بسته‌اید مطابقت دهید.

هدف از بازی تومبالا چیست؟

در تومبالا پرکردن ۵ شماره دریک ردیف، نخستین برد یک خطی 1″لاین” حساب میشود.

پر کردن دو ردیف، برد دو خطی 2لاین محسوب می شود.

و در نهایت پرکردن همه ی اعداد روی کارت برد تومبالا «تومبالا» محسوب می شود.

لذت بازی تومبالا در این هست که بخاطر آپشن های متنوع بازی هیچ وقت شما رو خسته نمیکنه و همیشه برای انجامش جذابت وجود داره و اگر استراتژی درستی در این بازی داشته باشید حسابی میشه در سایت بت ناب ازش سود کسب کنید.

منتظر معرفی بازی های جذاب بت ناب باشید.

بت ناب معتبرترین سایت شرط بندی فارسی