هندیکپ در واقع پیش بینی اختلاف امتیاز ها در یک بازی است. در واقع شما پیش بینی میکنید که با افزودن یا کاستن یک عدد(آوانس)، شرط مورد نظر شما برنده است، بعنوان مثال “کرنر ۱.۵+” یعنی پیش بینی اینکه با اضافه نمودن ۱.۵ به عدد کرنر های تیم مورد نظرتان، تعداد کرنر های زده شده توسط این تیم از کرنرهای تیم مقابل بیشتر می شود، و یا “تعداد کارت ۰.۵-” یعنی پیش بینی اینکه اگر از کارت های دریافتی تیم منتخب خود در شرط عدد ۰.۵ را کسر نمایید (علامت منفی در کنار عدد ۰.۵ نشان دهنده کسر شدن این عدد می باشد)، باز هم عدد کارت های دریافتی بیشتر از کارت های تیم مقابل خواهد بود(مثال های بیشتر را در ادامه مطلب بخوانید). هندیکپ شامل دو نوع می باشد : ۱- هندیکپ آسیایی ۲- هندیکپ اروپایی.

هندیکپ آسیایی

در این نوع هندیکپ، فقط دو حالت برنده یا بازنده وجود دارند و در صورتی که با افزودن یا کاستن عدد، نتیجه مساوی گردد، این شرط فسخ و مبلغ به کاربری شما بازگردانده خواهد شد. این شرط شامل اعداد صحیح (۱،۳،۲-،…) و اعداد اعشاری (۱.۵-،۲.۵،۰.۷۵،…) می باشد. توجه داشته باشید که اعداد اعشاری به دو صورت تفسیر می شوند که در ادامه و با مثال توضیح داده خواهد شد:

بعنوان مثال فرض کنید بارسلونا میزبان آرسنال بوده و بازی با نتیجه ۵ بر ۳ به نفع بارسلونا تمام شده باشد. حالا شرط های زیر را در نظر بگیرید که نتیجه آنها تحلیل شده اند:چنانچه “بارسلونا ۱.۵-” را انتخاب کنیم، پس از دادن آوانس نتیجه ی بازی هنوز به نفع بارسلونا یعنی ۳.۵ در مقابل ۳ شده، که در این صورت شرط ما برنده است(۳<۳.۵=۱.۵-۵). دقت کنید که ما منهای ۱.۵ گل به ضرر بارسلونا آوانس داده ایم (علامت منفی جلوی عدد شرط هندیکپ) ولی با این حال بارسلونا برنده شده است. دلیل انتخاب این شرط ضریب بالاتر آن نسبت به انتخاب ساده شرط برد میزبان (بارسلونا) بوده.

چنانچه آرسنال ۱.۷۵+ را انتخاب کنیم، شرط ما به دو شرط بالایی و پایینی آرسنال ۱.۵+ و آرسنال ۲+ تقسیم می شود (این بدین معنیست که فرض کنید اگر ۱۰۰ هزار تومان روی شرط هندیکپ آسیایی آرسنال ۱.۷۵+ بسته اید، یعنی ۵۰ هزار تومان روی هندیکپ آرسنال ۱.۵+ و ۵۰ هزار تومان روی شرط هندیکپ آرسنال ۲+ بسته اید). حال باید نتیجه هر یک از این دو شرط محاسبه شود. شرط آرسنال ۱.۵+ که باخته است چون بازی با اختلاف ۲ گل به نفع بارسلونا تمام شده است. شرط دوم یعنی آرسنال ۲+ هم که نتیجه را ۵ بر ۵ مساوی میکند و در اصطلاح کل شرط یا شرط اصلی آرسنال ۱.۷۵+ نصف باخت میشود. (نصف پول برمیگردد)

چنانچه بارسلونا ۱.۷۵- را انتخاب کنیم، شرط ما به دو شرط بارسلونا ۲- و بارسلونا ۱.۵- تقسیم شده، که در این صورت پس از دادن آوانس، نتیجه ی بازی برای هر یک از این شرط ها به ترتیب ۳ بر ۳ مساوی و ۳.۵ بر ۳ به نفع بارسلونا می شود؛ و این بدین معنی است که نصف شرط برنده شده، و نصف دیگر آن فسخ می شود یا در اصطلاح شرط نصف برد میشود. اگر بعنوان مثال ۱۰۰ هزار تومان روی این شرط بسته باشید، ۵۰ هزار تومان از پول شرط به حساب شما برگشته و ۵۰ هزار تومان دیگر به اضافه سود (۵۰ هزار تومان ضربدر ضریب شرط) برمیگردد.

لطفا به این نکته توجه داشته باشید که در هندیکپ آسیایی تمامی شرط ها با توجه به نتیجه پایانی بازی ثبت نتیجه می شوند حتی اگر در حین بازی به صورت زنده بسته شده باشند.