• مقامات روز یکشنبه در پی حملات متعدد 29 نفر را همزمان دستگیر کردند.
  • پلیس موفق شد پول نقد، ساعت های لوکس، وسایل الکترونیکی و اسناد مربوط به شرط بندی را پیدا کند.
  • سنگاپوری هایی که در شرط بندی آنلاین غیرقانونی نقش داشته اند و مشخص شود به تسهیل آن کمک کرده اند، مجازات قابل توجهی در انتظار آنهاست. 
  • مقامات سنگاپور تلاش های خود را برای سرکوب شرط بندی غیرقانونی در سال جاری افزایش داده اند.

یک عملیات بزرگ

پلیس سنگاپور توانست یک عملیات شرط بندی غیرقانونی قابل توجه را متوقف کند و همچنین در این فرآیند صدها هزار دلار را کشف و ضبط کرد.

مشارکت در ارائه خدمات غیرقانونی شرط بندی آنلاین

مقامات روز سه شنبه اعلام کردند که در نتیجه حملات روز یکشنبه 24 مرد و پنج زن را دستگیر کرده اند. افراد تحت بازداشت بین 32 تا 75 سال سن داشتند. این افراد به دلیل مشارکت در ارائه خدمات غیرقانونی شرط بندی آنلاین بازداشت شدند.

در جریان این حملات، پلیس تقریباً 730,000 دلار سنگاپور (معادل 524,137 دلار آمریکا) پول نقد و همچنین ساعت‌های لوکس و وسایل الکترونیکی متعددی را کشف و ضبط کرد. در این میان همچنین اسناد مربوط به عملیات شرط بندی نیز پیدا شد. مقامات اکنون حساب های بانکی مظنونان را مسدود کرده اند.

مجازات های مهم

استریتس تایمز گزارش داد، عملیات گسترده یکشنبه شامل حملات همزمان به چند مکان‌ مانند تامپین، باغ‌های تبان، جورونگ غرب، هوگانگ، ردهیل و بوکیت باتوک بود. دو نفر از متخلفان روز سه شنبه در دادگاه حاضر می شوند تا با اتهامات مربوط به قانون شرط بندی آنلاین (از راه دور) سال 2014 روبرو شوند.

در حال حاضر، شرط بندی آنلاین برای مردم سنگاپور غیرقانونی است. کازینوهای زمینی زیادی در این کشور وجود دارند، اما مردم محلی برای ورود به این کشور باید مالیات بپردازند.

سنگاپور افرادی که در شرط بندی آنلاین مشارکت داشته اند و دسترسی دیگران را تسهیل کرده اند را مجازات خواهد کرد. این افراد احتمالا با جریمه ای به ارزش 200000 دلار سنگاپور (143599 دلار آمریکا) و همچنین تا 5 سال حبس روبرو شوند.

مقامات به دنبال صدور حکم قضایی برای بازداشت مظنونان تا ادامه تحقیقات هستند.

مبارزه با شرط بندی غیرقانونی

مقامات سنگاپور در سال جاری به سرکوب شرط بندی غیرقانونی در سراسر کشور ادامه داده اند. برای این منظور، مقامات برنامه هایی برای تغییر قوانین بخش شرط بندی و ایجاد برخی نهادهای نظارتی جدید برای نظارت بر این صنعت دارند.

یکی از رایج ترین موارد شرط بندی غیرقانونی در سنگاپور، شرط بندی در مسابقات اسب سواری است. ورزش اسب سواری سال‌هاست که در سراسر کشور بسیار محبوب بوده است، اما تنها تعداد کمی از سرویس های ارائه دهنده شرط بندی، قادر به ارائه شرط‌ بندی ورزشی به صورت قانونی هستند.

در ماه فوریه، پلیس سنگاپور اعلام کرد که تقریباً 90 نفر را به دلیل نقش داشتن در شرط‌ بندی غیرقانونی مسابقه اسب‌سواری، مورد بازرسی قرار داده است.