نخستین چیزی که بازیکن بعد از رو شدن کارت ها باید توجه کند چشم هاي‌ رقیب هایش اسـت. اگر کارت هاي‌ فلاپ رو شد و بلافاصله رقیب بـه ژتون هایش نگاه کرد یعنی او از فلاپ راضی اسـت. به همین دلیل خیلی از بازیکنان در بازی عینک آفتابی می‌زنند. اگر روی فلاپ یا بعد از فلاپ قصد بت کردن داشتید و از گوشه چشمانتان دیدید دست بازیکنی بـه سمت ژتون هایش میرود و یا تعدادی ژتون در دست می‌گیرد، بـه احتمال زیاد ان بازیکن بت شـما را کال یا Raise می‌کند.

این تنها یکی از ترفندهای بازی پوکر می باشد . در بت ناب ما بصورت مرتب آموزش ترفندهای پوکر را در اختیار کاربران قرار می دهیم . کازینو بت کارت بهترین مکان برای لذت بردن از بازی پوکر و هیجان آن می باشد