دولت بریتانیا دارایی های رومن آبراموویچ را مصادره کرد و عملیات فروش داغ باشگاه چلسی او را نیز به تعویق انداخت!

پیامدهای جنگ پوتین علیه اوکراین این خبر که دولت بریتانیا، دارایی‌های رومن آبراموویچ، مالک روسی را...

Read More