شرکت Las Vegas Sands در نظر دارد تا اقامتگاه جدید در آسیا تاسیس کند

گزارش شده است که مدیر شرکت اپراتورِ کازینو، “لاس وگاس سَندر”، اعلام کرده که این...

Read More