نگرانی اپراتورهای کازینو ماکائو از تبدیل شدن نرخ جریان آزاد نقدی به بحران نرخ اجرا

سخت گیری های دولت چین با شیوع ویروس کرونا، همچنان سفرها ورودی و خروجی از این سرزمین را محدود...

Read More