واقعا آیا شما برای شرط بندی کردن ساخته شدید یا نه؟

برای اینکه واضح راجب این موضوع بخوام صحبت کنم باید بگم همونجوری که می دونید همه آدما شخصیت های...

Read More