خواننده رپ کازانووا به اتهامات فدرال اعتراف کرد (تیراندازی به خاطر شرط بندی)

این رپر به قاچاق مواد مخدر و همچنین کتک کاری اعتراف کرد.وزارت دادگستری دلیل این  تخلفات را...

Read More