قانون شرط بندی در برزیل در حال اجراست

در اوایل هفته، قانون شرط‌بندی در مجلس برزیل تصویب شد و قانونگذاران لایحه 442/91 را با 246-202 رای...

Read More