چقدر در مورد حیواناتی که برای ما خوش شانسی میارن میدونید؟

شانس کلا به اشکال مختلفی اطلاق میشه و برخی از نمادهای معروف چشم بد ، شبدر چهار برگ و رنگین کمان...

Read More