آشنایی با اصطلاحات اولیه ورزش هاکی روی یخ برای شرط بندی در بت ناب

معنی اصطلاحات هاکی روی یخ :منطقه شروع (Face-off Spot) زمین دارای چهار منطقه شروع (دو عدد در زمین...

Read More