بازیگر سرشناس Rami Malek بر روی عذر خواهی نکردن Will Smith از Chris Rock به خاطر سیلی زدن او در جریان اسکار، شرط بندی کرد

شرط بندی اسکار این آخر هفته مانند سال های گذشته از خاطره ها حذف نخواهد شد. مراسم جوایز اسکار...

Read More