معنی اصطلاحات هاکی روی یخ :منطقه شروع (Face-off Spot) زمین دارای چهار منطقه شروع (دو عدد در زمین هر تیم) و یک منطقه شروع در وسط زمین هست.

-نیمکت بازیکن‌ها: علیرغم این که نیمکت بازیکنان جزئی از سطح یخ نیست اما جزئی از پیست مسابقه به حساب می‌آید و تمام قوانین را شامل می‌شود و فقط افرادی که لباس بازی را به تن دارند و نهایتا ۸ نفر از کادر تیم می‌توانند در آن مکان حضور داشته ‌باشند.

و اما اصلاح دیگر  (Penalty Box) که به معنی جعبه جریمه است : یک جعبه جریمه برای هر تیم که در یکی از طرفین نیمکت امتیاز نگهدار قرار می‌گیرد تعبیه شده و جعبه مربوط به هر تیم باید دارای شرایط یکسان باشد.

جسم های روی یخ: سطح یخ فقط برای بازیکن و مسئولین روی یخ هست و وجود هرنوع وسیله ای بر روی یخ که مستقیماً به تجهیزات و توپ بازی ارتباط نداشته باشد، اکیداً ممنوع است.

شیشه محافظ اطراف زمین : لایه هایی از جنس پلکسی‌گلس یا سایر مواد آکریلیک دیگر که ۱۲ تا ۱۵ میلیمتر ضخامت دارند و با دوام بالا و از دو طرف شفاف هستند و باید بالای دیوارک‌ها نصب شده باشد.

بت ناب دارای متنوع ترین ورزها برای شرط بندی