شرط بندی مانی لاین
شما می‌توانید برنده مسابقه را پیش بینی می‌کنید.
شرط بندی میکس
بوکس هم مانند دیگر رشته‌های وقتی چند مسابقه در یک روز برگزار می‌شود، می‌توانید روی آنها شرط بندی کنید.
شرط بندی هندیکپ
در هندیکپ هم روی اختلاف امتیاز شرط بندی می‌کنید.
شرط بندی روی نحوه برد

در ورزش بوکس چند نوع برد وجود دارد که متناسب با هرکدام می‌توانید شرط بندی کنید.  برای مثال وقتی بوکسوری، با ضربه خود بوکسوری را بر زمین می‌اندازد و بوکسور بیهوش می‌شود نتیجه ناک اوت اعلام می‌شود.

انواع برد عبارت است از :

Unanimous decision

Majority decision

Split decision: بت ناب معتبرترین سایت شرط بندی فارسی