سخت گیری های دولت چین با شیوع ویروس کرونا، همچنان سفرها ورودی و خروجی از این سرزمین را محدود می‌کند و این امر موجب شده است تا برخی از بزرگ‌ترین اپراتورهای کازینو در ماکائو با امکان کمبود نقدینگی در سه ماه آینده مواجه شوند.در گزارش سه‌شنبه‌ی Inside Asian Gaming، آمده است که بر اساس دیدگاه شرکت سرمایه گذاری بانکیMorgan Stanley، شش اپراتور بزرگ دارای مجوز رسمی کازینو در منطقه تخت کنترل ماکائو در حال کاهش جریان آزاد نقدی نسبت به نرخ‌های سهام هستند.

این منبع توضیح داد که در این منطقه 800 میلیون دلاری، این شش اپراتور ممکن است به مقطعی برسند که در هر سه ماه با 250 میلیون دلار بدهی خالص روبرو شوند. در حال حاضر (و از زمان شروع همه‌گیری ویروس کرونا در اواخر سال 2019) بدهی خالص این شش کازینو بیش از 20 میلیارد دلار است. ارزش کل بازار سهام ماکائو الان 58 میلیارد دلار است. بسیار نزدیک به رکورد پایین ترین سطح ]ارزش سهام[ این منظقه در ژانویه 2016.بنا بر گزارش ها، Morgan Stanley فاش کرد که شرکت SJM Holdings Limited به خوبی می توانست تمام ذخایر نقدی اضطراری خود را تا پایان نشست اروپایی ژوئن (که به راه حل یابی برای مسائل حباتی در اروپا همچون همه گیری کرونا، بازپروری اقتصاد و … می پردازد) صرف نرخ جریان نقدی آزاد خود کند تا در در سه ماه آخر سال به ارزش سهام خالص خود اضافه کند. اگرچه ، این کارشناس علاوه بر این توضیح داد که اپراتور کازینو به هنوز می‌تواند با دسترسی به یک تسهیلات اعتباری گردان دست‌نخورده )به ارزش تقریبی 170 میلیون دلار( تصمیم به تمدید فعالیت خود بگیرد.

در یادداشت روز دوشنبه 28 مارچ، تحلیلگران Morgan Stanley، گزارش دادند که شرکت Sands China Limited و MGM China Holdings Limited هر کدام تنها حدود 9 ماه پول نقد دارند و در حال رقابت پایاپای با یکدیگر هستند. ظاهراً این سه نفر فاش کردند که Wynn Macau Limited به واسطه یک برنامه 15 ماهه در شرایطی یهتر سیر می کند . این در حالی است که Melco Resorts and Entertainment Limited دارای بودجه کافی برای محافظت از شرکت خود تا پایان سال 2023 است.گزارش ها حاکی از این است که شرکت ثبت شده در فهرست هنگ کنگ،Galaxy Entertainment Group Limited با جریان نقدی آزاد مثبت و هزینه اضطراری 5 میلیارد دلاری که در اختیار دارد، به عنوان تنها صاحب امتیاز ماکائو بدون هیچ نگرانی فوری مشخص شده است.نگرانی اپراتورهای کازینو ماکائو از تبدیل شدن نرخ جریان آزاد نقدی به بحران نرخ اجراسخت گیری های دولت چین با شیوع ویروس کرونا، همچنان سفرها ورودی و خروجی از این سرزمین را محدود می‌کند و این امر موجب شده است تا برخی از بزرگ‌ترین اپراتورهای کازینو در ماکائو با امکان کمبود نقدینگی در سه ماه آینده مواجه شوند.در گزارش سه‌شنبه‌ی Inside Asian Gaming، آمده است که بر اساس دیدگاه شرکت سرمایه گذاری بانکیMorgan Stanley، شش اپراتور بزرگ دارای مجوز رسمی کازینو در منطقه تخت کنترل ماکائو در حال کاهش جریان آزاد نقدی نسبت به نرخ‌های سهام هستند. این منبع توضیح داد که در این منطقه 800 میلیون دلاری، این شش اپراتور ممکن است به مقطعی برسند که در هر سه ماه با 250 میلیون دلار بدهی خالص روبرو شوند.

در حال حاضر (و از زمان شروع همه‌گیری ویروس کرونا در اواخر سال 2019) بدهی خالص این شش کازینو بیش از 20 میلیارد دلار است. ارزش کل بازار سهام ماکائو الان 58 میلیارد دلار است. بسیار نزدیک به رکورد پایین ترین سطح ]ارزش سهام[ این منظقه در ژانویه 2016.بنا بر گزارش ها، Morgan Stanley فاش کرد که شرکت SJM Holdings Limited به خوبی می توانست تمام ذخایر نقدی اضطراری خود را تا پایان نشست اروپایی ژوئن (که به راه حل یابی برای مسائل حباتی در اروپا همچون همه گیری کرونا، بازپروری اقتصاد و … می پردازد) صرف نرخ جریان نقدی آزاد خود کند تا در در سه ماه آخر سال به ارزش سهام خالص خود اضافه کند. اگرچه ، این کارشناس علاوه بر این توضیح داد که اپراتور کازینو به هنوز می‌تواند با دسترسی به یک تسهیلات اعتباری گردان دست‌نخورده )به ارزش تقریبی 170 میلیون دلار( تصمیم به تمدید فعالیت خود بگیرد.در یادداشت روز دوشنبه 28 مارچ، تحلیلگران Morgan Stanley، گزارش دادند که شرکت Sands China Limited و MGM China Holdings Limited هر کدام تنها حدود 9 ماه پول نقد دارند و در حال رقابت پایاپای با یکدیگر هستند. ظاهراً این سه نفر فاش کردند که Wynn Macau Limited به واسطه یک برنامه 15 ماهه در شرایطی یهتر سیر می کند . این در حالی است که Melco Resorts and Entertainment Limited دارای بودجه کافی برای محافظت از شرکت خود تا پایان سال 2023 است.گزارش ها حاکی از این است که شرکت ثبت شده در فهرست هنگ کنگ،Galaxy Entertainment Group Limited با جریان نقدی آزاد مثبت و هزینه اضطراری 5 میلیارد دلاری که در اختیار دارد، به عنوان تنها صاحب امتیاز ماکائو بدون هیچ نگرانی فوری مشخص شده است.