همه بازیکنان حرفه ای پوکر این مهارت را دارند که اغلب اوقات تصمیمات دشوار اما درستی را اتخاذ کنند و علاوه بر آن، بازیکنان بزرگ این شجاعت را هم دارند تا از اعتقادات خود حمایت کنند. هنگامی که بازیکنان یاد می گیرند که به شکل دقیق دست ها را بخوانند و میتوانند محدوده دست های حریفان خود را که در شرایط خاص بازی میکنند را رمز گشایی کنند، احتمال موفقیت بیشتری در بازی پوکر خواهند داشت. شما هم می توانید بر اساس خوانده های خود عمل کنید.

وقتی بازی حریفان را بررسی می‌کنید، احتمالا تنها انتخاب تان این خواهد بود که به خواندن های خود اعتماد کنید و سرمایه خود را وسط بگذارید. اگر مجبور باشید بدون دلیل موجه دوباره حدس بزنید، حتما شکست خواهید خورد.

تجزیه و تحلیل در پوکر آنلاین

از آنجایی که تجزیه و تحلیل قلب بازی است، می توانید حریف خود را در هر محدوده ای از دست های خود قرار دهید و اقدامی که فکر می کنید بهترین است را انجام دهید. تاکتیکی که به کار می برید کاملاً مستقل از تحلیلی است که انجام داده اید. لازم است تحلیل شما درست باشد و به جز آن معمولا پایه و اساس زیادی برای انتخاب بهترین تاکتیک ندارید.

ممکن است فکر کنید یک چیز بد یا اشتباه به نظر میرسد ولی این میتواند صرفا واکنش به حریف شما و یا غیرقانونی عمل کردن او در دست ها باشد. زمانی که پوکر آنلاین بازی می‌کنید به خواندن‌های خود اعتماد کنید و سعی کنید این را تا زمانی ادامه دهید که بتوانید در بیشتر اوقات تصمیم درست را بگیرید.

اگر خواندن های شما اکثر مواقع موثر و کارآمد بوده اند لازم است به آنها اعتماد کنید. اگر آنها به شکلی که انتظار دارید کار نکردند، دلیل آن میتواند تفسیر الگوهای شرط بندی نادرست باشد، بنابراین به حریف خود توجه کنید و به ترن-اور او در مرحله نهایی مسابقات دقت کنید و بر اساس آن تنظیم کنید.