کنترل زبان بدن یکی از مهمترین نکاتی است که اکثر پوکر بازان حرفه ای روی آن تسلط دارند. این موضوع در پوکر زنده کاربرد دارد و هنگام بلوف کردن می توانید متوجه اهمیت بالای آن شوید. 

صحبت کردن در مورد اهمیت کنترل زبان بدن بسیار ساده است اما وقتی بحث تمرین و انجام دادن آن میرسد، اصلا ساده نیست. اگر میخواهید به یک بلوفر حرفه ای و متخصص تبدیل شوید، لازم است به اندازه کافی انرژی و زمان صرف آن کنید. 

گفتارهای فیزیکی نقش مهمی دارند اما اگر هنگام بلوف زدن دست هایتان بلرزد و نفس کشیدن برایتان سخت شود چه؟ اینجا چه کاری از دست شما ساخته است؟ در واقع ما هیچ کنترل مستقیمی روی فیزیولوژی بدن‌مان نداریم و نمی توانیم در این موارد تغییری ایجاد کنیم. 

قبل از هرچیز تمام توجه تان را به همین لحظه اختصاص دهید و از حضور خود پشت میز آگاه باشید. ببینید زمانی که بلوف زدید، چه  تغییراتی در بدن شما شکل گرفت؟ زمانی که آگاهی خود را افزایش دادید و تغییرات را مشاهده کردید، میتوانید در راستای برطرف کردن آنها اقدام کنید.

یک تکنیک مناسب برای چنین موقعیت هایی این است که اگر درگیر یک دست مهم هستید حالت ثابتی داشته باشید. 

به عنوان مثال، اگر هر دو دستتان را کنار هم و نزدیک به دهان نگه دارید، حریفان شما امکان تشخیص پنهان کاری ها و نکات دیگر را نخواهند داشت. بنابراین امکان مشاهده لرزش دست و گلو و سینه و سایر موارد این چنینی برای حریفان شما سخت تر میشود. 

البته این کار را زمانی که بلوف نمیزنید هم انجام دهید تا به صورت یک عادت در شما نهادینه شود. کافی است حالتی را پیدا کنید که در آن احساس راحتی دارید و هر بار که درگیر یک پات مهم هستید، آن حالت را امتحان کنید. 

درست است که این تکنیک همه مشکلات را برطرف نمیکند اما حریفان شما فرصت خواندن دقیق را نخواهند داشت.