میشه مغز رو جوری پرورش داد که به یک برنده‌ی همیشگی در پوکر تبدیل بشیم؟

قبل از اینکه در مورد این مطلب بیشتر براتون بگم، باید یه چیزی رو بدونید و اونم اینه که مغز ما تا...

Read More