آیا شرط بندی بر روی مغز عملکرد خوبی دارد؟

هرچقدر سنمون بالاتر میره، قاعدتا کم کم استفاده از یه قسمت هایی از مغز ما کمتر میشه و کمتر می تونیم...

Read More