شما برای شروع  باید یک رقم را به عنوان مبلغ شرط مشخص کنید. رقمی که  محدودیت خاصی در مورد آن وجود ندارد یعنی شما هر مقداری که دارید می توانید در بازی قرار دهید. این به ریسک پذیری شما بستگی دارد. برای مثال ما با 10 هزار تومان بازی را استارت می زنیم. خب در مرحله بعدی با فشار دادن دکمه ثبت شرط منتظر شروع شدن بازی می شوید. بازی با رشد نموداری که در مرکز صفحه این بازی می بینید، شروع می شود. همرا با این نمودار، عدد روی آن هم افزایش می کند که این عدد در اصل ضریب شما می باشد.

باید توجه داشته باشید که در هر دست از بازی این ضریب بر روی یک عددی می ایستد . شیوه بازی انفجار شما، باید به گونه ای باشد که قبل از بسته شدن این ضریب بر روی گزینه برداشت کلیک کنید. در لحظه کلیک بر روی گزینه برداشت دقیقا عدد روی نمودار در ان لحظه تبدیل به ضریب شما می شود. فرض کنید در این دست  شما بر روی ضریب 4 برداشت شده اید ولی بازی تا ضریب 20 رفته است. اما ضریب برد شما همان 4 می باشد و پول شما 4 برار یعنی 40 هزار تومان شده است.

بت ناب سایت شرط بندی شماره 1 فارسی