پوکر از نظر فیزیکی دشوار نیست، اما برای ذهن می تواند به شدت هزینه زا باشد. به همین دلیل لازم است به بازی ذهنی در پوکر توجه جدی داشته باشید. 

مغز افراد در یک جلسه پوکر ده ها وظیفه دارد که باید به طور همزمان به آنها رسیدگی کند و این میتواند از کنترل احساسات باشد تا اجتناب از حواس‌پرتی و… . 

در بازی پوکر ناامیدی و تیلت را تجربه خواهید کرد و این اجتناب ناپذیر است. لازم است این به این موارد توجه داشته باشید و آنها را کنترل کنید در غیر اینصورت بازی پوکر خود را به بدترین شکل ممکن به پایان میرسانید. باید یاد بگیرید چگونه ذهن خود را مرتب کنید، ذهنیت مثبت خود را تقویت کنید و با ضررها کنار بیایید. 

شاید فکر کنید این ها آسان است و هر کسی میتواند آنها را مدیریت کند اما اینطور نیست. این نشان دهنده این است که در بازی پوکر تجربه کمی دارید چون هنوز هم بسیاری از بازیکنان حرفه ای پوکر که دهه ها تجربه بازی دارند، هنوز هم با جنبه های ذهنی پوکر درگیر هستند. 

لازم است همزمان با یادگیری پوکر که در حال کسب تجربه های متداول و مهم هستید، مطمئن شوید که به سلامت ذهن خود توجه دارید و نسبت به آن بی توجه نیستید. این یک نکته کلیدی و بسیار مهم است و اگر از آن غافل شوید، باید منتظر پیامدهای آن باشید. 

بازی پوکر می تواند افکار شما را به سمتی هدایت کند که توانایی تصمیم گیری شما مختل شود. در نهایت شانس موفقیت شما به طرز چشمگیری کاهش پیدا میکند و هیچ کاری از دست شما ساخته نیست.