این هفته  اتاق پوکر آنلاین GGPoker، بازی Short Deck را با یک سری مسابقات ویژه برگزار می کند. این مسابقه یک هفته‌ای از دیروز آغاز شد و تا 27 فوریه با مجموع 1 میلیون دلار جایزه تضمین‌ شده برگزار می‌شود.

 Short Deck Action

سری مسابقات زیادی وجود ندارد که دارای این نوع باشد. در بازی هر کارتی  کمتر از شش باشد حذف می‌ شود، به همین دلیل به آن Short Deck می‌گویند. در این بازی فقط 36 کارت وجود دارد. این بازی ابتدا در ماکائو به عنوان یک گزینه با ریسک بالا بازی شد و به سرعت به محبوب ترین بازی آنلاین و در اتاق های پوکر سایر کشورهای جهان تبدیل شد.

بازیکنان در طول بازی Short Deck، می توانند در بیش از 100 مسابقه برنامه ریزی شده شرکت کنند. به طور کلی یک فرصت بزرگ برای بازیکنان علاقه مند به این نوع مسابقات پوکر است.

روز افتتاحیه مسابقه Short Deck Super High Roller با خرید 10,300 دلاری همراه بود. مدت کوتاهی پس از شروع مسابقه، GGPoker Short Deck Bounty Super High Roller را با 5,250 دلار جایزه عرضه کرد.

در GGPoker فقط مسابقات Super High Roller برگزار نمی شوند، خرید های کوچک‌ تری نیز در این مسابقات وجود دارد که بازیکنان با تمام مهارت ها و سطوح مالی می‌ توانند در آن شرکت کنند. امروزه مسابقه هایی مانند Short Deck Asia Special و Short Deck Bounty برگزار می شوند. Asia Special دارای یک خرید 88 دلاری و یک استخر جایزه 6,000 دلاری است در حالی که مسابقه Bounty دارای خرید 52.50 دلاری و یک استخر جایزه 4,000 دلاری ارائه می دهد.

نگاهی به مسابقه

چندین مسابقه در مجموعه Short Deck به دلیل محبوبیت و ارزش در مرکز صحنه قرار گرفته است.

مسابقه Short Deck Series 2nd Anniversary مطمئنا با استخر جایزه 1 میلیون دلاری خود، بازیکنان را جذب خواهد کرد. علاوه بر این، این بازی چندین دسته در هر خرید با GGPoker N Stack ارائه خواهد کرد،

همچنین در GGPoker مسابقات اصلی را برای این بازی بازگردانده است و گزینه تنظیم و نسخه کوچک را ارائه می دهد. مسابقه اصلی دارای خرید 525 دلاری و جایزه تضمینی 5 میلیون دلاری است که قالب Bounty برگزار خواهد شد. نسخه Mini این مسابقه دارای خرید 52.50 دلاری و 100,000 دلار جایزه است.

GGPoker برای طرفداران علاقه مند به تماشای پوکر آنلاین، فیلم پخش زنده از تیم Short Deck را ارائه می دهد.چندین بازی در طول مسابقه برگزار می‌شود، بنابراین طرفداران می‌توانند از آنچه در حال برگزاری است مطلع شوند. شما می توانید تمام مسابقات امروز را در GGPoker دنبال کنید!