یک ضرب المثل قدیمی پوکر میگوید: با بازیکنان بازی کن، نه کارت هایت. این ضرب المثل در واقع می خواهد این را بگوید که در پوکر باید بر اساس پوزیشن بازی کرد. 

چگونه میتوانید بگویید دست شما خوب یا بد است؟ این موضوع بستگی به کارت های طرف مقابل شما دارد و در غیر اینصورت بی معنی است. KK یک دست فوق العاده است، اما اگر حریف شما AA داشته باشد، جفت شاه شما در 82% موارد بازده خواهد بود. 

وضعیت برعکس بالا را تصور کنید: شما در دست خود A-10 دارید در حالی که حریف شما JJ دارد. فلاپ 10-8-6 بالا میرود و حالا جفت 10 شما فقط 20 درصد شانس برنده شدن خواهد داشت.

از کجا می توانید بفهمید دیگر بازیکنان چه دستی دارند؟ لازم است سایر حریفان خود را تماشا کنید و نحوه بازی آنها را یاد بگیرید. 

حالا می توانید شرایط 10-8-6 فلاپ بالا را تصور کنید و در دست خود AA دارید. چه کاری انجام میدهید؟

  • آیا قبلا دیده اید که بازیکن روبروی شما، با دست های بزرگ آهسته بازی کند؟
  • در این شرایط ممکن است آس های خود را با دقت بیشتری بازی کنید. 

یا زمانی که کارت های وحشتناکی روی میز باشد، برای گرفتن پات ها بلوف های بزرگ بزنند؟

  • زمانی که میدانید جفت 10 کمیاب است شاید شرط های او را کال کنید یا حتی افزایش دهید. 

مهارت ارزیابی و خواندن بازیکنان را در خود تقویت کنید و سعی کنید به گفته های بازیکنان توجه بیشتری داشته باشید. این فقط مربوط به عادات عصبی که در فیلم ها میبینید نیست، چیزهایی مثل بازی کردن چیپ ها و… . بلکه باید نحوه بازی حریفان خود را نیز بررسی کنید. 

برای مثال، وقتی یک بازیکن در تمام طول شب کال کرده است ولی این بار افزایش میدهد، احتمالا دست بی رقیبی دارد.