بلوف در پوکر بسیار مهم است و اگر میخواهید این کار را به شکل حرفه ای انجام دهید لازم است برخی مهارت ها را در خود ایجاد کنید. یکی از مهمترین مهارت هایی که بازیکنان حرفه ای در خود ایجاد کرده اند، مهارت داستان گویی است. چیزی که کمک می کند بلوف های شما منطقی باشند. 

اینکه نترس باشید و به پول اهمیت ندهید، عالی و فوق العاده است. اما اگر نتوانید داستان خود را به خوبی جمع بندی کنید بازیکنان شما را کال میکنند. بنابراین، قبل از اینکه تصمیم به بلوف کردن بگیرید، به این فکر کنید که قرار است چه چیزی را ارائه کنید. بازیکنان مبتدی یا ضعیف احتمالا نمی توانند این موضوع را به خوبی درک کنند.

مثال: شما از UTG باز می کنید، در مقابل شما در بیگ بلایند، فلت کال می کنند و فلاپ هم A A K می آید. آنها چک می کنند، شما شرط بندی می کنید و آنها شرط شما را افزایش میدهند. 

نکته این داستان فقط منطقی بودن آن نیست. در این جا یک دامنه سود بزرگ دارید. در مقابل شما، آنها فقط چند دست ثابت در محدوده خود دارند که قبل از فلاپ 3-بت نمی کنند. این میتواند بدترین نقطه برای بلوف زدن باشد. اگر حریفان خوبی دارید احتمالا در فلاپ شما را کال می کنند فقط برای اینکه در ترن بتوانند از آن اجتناب کنند.

قبل از هرچیز مطمئن شوید که می‌دانید قرار است چه نوع داستانی بگویید و بعد هم به این فکر کنید که آیا داستان شما به اندازه کافی منطقی است یا خیر. حالا می توانید تصمیمی که گرفته اید را اجرا کنید.

برای مثال می توانید در ترن، چک کنید که یک فلش دراو‌ احتمالی با هدف افزایش شرط حریف کامل خواهد شد یا خیر. این داستان میتواند باورپذیری بیشتری داشته باشد و باعث شود حریف شما در پوزیشن سخت تری قرار بگیرد. مخصوصا اگر آنها ترن را کال کرده اند، شما با شرط بندی روی ریور آنها را دنبال میکنید. 

گاهی اوقات ممکن است یک داستان کامل تعریف کنید و همچنان مورد انتخاب قرار بگیرید. این به این معنی نیست که شما در بلوف زدن بد هستید، بلکه فقط برخی از بازیکنان از فولد کردن متنفرند.

درست است ک همه بلوف ها همیشه کارآمد نخواهند بود اما اگر نقاط خود را با دقت بیشتری انتخاب کنید میتوانید چیپ های زیادی را در استک خود اضافه کنید.